Algemene-Voorwaarden

Bootcamp

  1. MadeByMaud is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training.
  2. Deelname aan de trainingen van MadeByMaud geschiedt op eigen risico. De trainingen van MadeByMaud, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Deelname aan de MadeByMaud training is geheel op eigen risico.
  3. Het is bij de deelnemer bekend dat je je hebt ingeschreven voor een programma met fysieke inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, cardiotraining, gymnastiek. Met het oog op jouw deelname aan het programma onthef je hierbij de organisatie van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit jouw deelname aan de training of het gebruik van de faciliteiten. Het is voor jou duidelijk dat je eventueel blessures/letsel op kunt lopen naar aanleiding van jouw deelname aan de training en ontheft hierbij de organisatie MadeByMaud van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door enige vorm van blessure/letsel ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan de training.
  4. MadeByMaud is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen.
  5. MadeByMaud is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de bezittingen van de deelnemer.


Ontbijt & taarten

  1. MadeByMaud is niet verantwoordelijk voor allergische reacties n.a.v. de consumptie van de geleverde ontbijt of taart wanneer deze allergie NIET gemeld is.
  2. Bezorg- en administratiekosten: MadeByMaud bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.
  3.  Het risico van het geleverde gaat van MadeByMaud over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. 
  4. MadeByMaud is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van MadeByMaud is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van MadeByMaud komen. MadeByMaud draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt MadeByMaud eveneens geen verantwoordelijkheid. MadeByMaud is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en MadeByMaud, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MadeByMaud. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door MadeByMaud uitgesloten.